Vastutustundlik ja teadlik alkoholitarbimiskultuur

V a s t u t u s t u n d l i k j a t e a d l i k a l k o h o l i t a r b i m i s k u l t u u r

Facebook

Kontinentaalses joogikultuuris on alkoholi tarbimine valdavalt seotud toidukultuuriga. Hea toidu kõrvale nauditakse mõistlikus koguses alkohoolseid jooke. Tähtis on elamus, mis saadakse toidust ja joogist.  Iga joodud veinipokaali kohta tuleks juua klaas kergelt jahutatud vett. Alkohol sobib ainult täiskasvanutele, kel pole plaanis minna autorooli ega ujuma. Ega ilmaasjata öelda, et alkohol on tarkade inimeste jook – kõige targem on seda teha koos heade sõprade ning maitsva toiduga.

Terve täiskasvanud naise jaoks on madala riski piiriks kuni pokaal veini päevas ning terve täiskasvanud mehe jaoks on selleks piiriks kuni kaks pokaali veini päevas (alkoinfo.ee).

Meie jaoks on oluline, et ka meie käsitööveine tarbitakse mõistlikus koguses, koos marjaveiniga tarvitatakse vett ning loomulikult nauditakse sealjuures head seltskonda ning maitsvat toitu.

inimesed käsitööjooke tarbimas